Liturgie voor zondag 12 januari 2020

WELKOM & AFKONDIGINGEN

LIED 33: 2 & 8

BEMOEDIGING & GROET

KLEIN GLORIA (195)

LIED 470: 1, 4 & 5

GEBODEN EN GEBED

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst.

WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

LEZEN: Lukas 2:21-39

LIED 159a

LEZEN: Jesaja 42:1-7

PREEK: ‘Verlangen naar bevrijding’

LIED 118 ELB Hij kwam bij ons heel gewoon.

VIERING HEILIG AVONDMAAL

INZETTINGSWOORDEN & GEBED

ZINGEN VOOR DE VIERING: LIED 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)

ZINGEN BIJ DE VIERING: LIED 412

DANKGEBED & VOORBEDE

COLLECTE

LIED 482

ZEGEN