Liturgie voor zondag 11 september 2022

‘Zorg dat je ‘schoon’ bent!’

Viering HA

WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 107: 1, & 4

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 283

GEBODEN EN GEBED

LIED Bid, waar je ook mee zit – Herman Boon https://www.youtube.com/watch?v=q_NVvAwCSb8)

Loop je al een tijdje met een groot probleem

En weet je niet zo goed waar moet ik er nou mee heen

Blijft ’t maar malen in je kop.

En je zit maar te piekeren: Hoe los ik het nou op?

Nou…bid, bid, waar je ook mee zit.

Ik zeg je: Bid, bid, waar je ook mee zit.

Loop er nou niet langer mee door.

Maar bid, bid, bid ervoor!

DE KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE – WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Jozua 3

LIED 886

PREEK: ‘Zorg dat je ‘schoon’ bent!’

Tekst: Jozua 3:5:

NBV: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen verrichten.’

NBG51: ‘Heiligt u, want morgen zal de Here in uw midden wonderen doen.’

LIED 976

VIERING HA

ZINGEN TIJDENS DE VIERING: Lied 575: 1, 4 & 6

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 447

ZEGEN, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!