Liturgie voor zondag 11 oktober 2020

Liturgie 11 oktober 2020 – Paasloo 

Aanvangslied: Psalm 136 vers 1, 2 en 13

–       Loof de Heer, want Hij is goed…

–       Geef de God der goden eer…

–       Aan de God des hemels zij…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 905 vers 1 en 3

–       Wie zich door God alleen laat leiden…

–       Laat dan uw stilte ook uw kracht…

Leefregel

Zingen: Psalm 143 vers 8 en 9

–       Laat ’s morgens Uw genade dagen…

–       Gij zijt mijn God, sta mij terzijde…

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 29:4-14

Zingen: NLB 904 vers 2 en 3

–       De Heer moet gij vertrouwen…

–       Laat Hem besturen, waken…

Overdenking 

Zingen: NLB 838 vers 1 en 3

–       O grote God die liefde zijt…

–       Leer ons het goddelijk beleid…

Gebeden

Zingen: NLB 978 vers 1 en 4

–       Aan U behoort, o Heer der heren…

–       Laat dan mijn hart U toebehoren…

Zegen