Liturgie voor Zondag 11 augustus 2019

Liturgie 11-8-19 Paasloo

1 Welkom en mededeling

2 Aanvangslied          513: 1, 2, 3, 4 ‘God heeft …

3 Votum en Groet

4 Zingen                     31: 15, 16 ‘Hoe groot …

5 Leefregel

6 Zingen                     910: 1, 2 ‘Soms groet …

7 Gebed

8 Kinderen/jeugd naar eigen ruimte + kinderlied ‘wij gaan voor even uit elkaar’

9 1e Schriftlezing        1 Koningen 17:15-24 (NBV)

10 Zingen                   68: 7    ‘God zij geprezen …’

11 2e Schriftlezing      Romeinen 8:10-16 (NBV)

12 Zingen                   ELB    376: 1, 2 ‘Abba, Vader …

13 Preek                     1 Koningen 17

14 Zingen                   512: 1, 2, 3, 4 ‘O, Jezus, …

15 Dank en voorbede, moment stil en samen het Onze Vader

16 Collecte

17 Kinderen terug

18 Slotzang                ELB    357: 3, 4, 5 ‘Duizend lichten …’

19 Zegen + zingen Amen

Liederen uit het Nieuwe Liedboek en ELB Evangelische Liedbundel.