Liturgie voor zondag 11 april 2021

Liederen en lezingen

Zondag 11 april 2021

Oldemarkt

‘Voller dan vol?

Woord van welkom

Lied 207: 1 & 2

Bemoediging en groet – gebed

Lied 630:1, 2 & 4

Schriftlezingen: Kolossenzen 1:15-20, 24-29, 2:6-10

Lied 622: 1,2 & 4

Preek: Voller dan vol?

Tekst: ‘…en omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.’ (Kol 2:10)

Lied 903: 1, 3 & 6

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 909: 1 & 2