Liturgie voor zondag 10 oktober 2021

Woord van welkom

Lied 122: 1 & 3

Bemoediging en groet – Klein Gloria (Lied 195)

Lied 971

Gebod & gebed

Lied met de kinderen: In uw huis (Opwekking-kids 214)

Ik ben graag in uw huis, o God,

want uw gezin is hier.

Ik ben graag in uw huis, o God,

want ik ben welkom hier.

In uw huis is liefde,

in uw huis is blijdschap,

in uw huis is vrede,

in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in

uw huis, o God,

omdat U hier ook bent.

Ik ben graag in uw huis, o God,

want U maakt Uzelf bekend!

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

Schriftlezing: Hagaï 1:1-15

Lied 84: 1, 2 & 3

Schriftlezing: I Petrus 1:22-2:6

Preek: ‘Prioriteiten op orde?’

Lied 976

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Lied 767 (in beurtzang

Zegen, beantwoord met Lied 415:3