Liturgie voor zondag 10 november 2019

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

Liturgie voor de dienst van 10 november 2019 11.00 uur in Paasloo

Psalm 17:1,2,7

Votum en groet

Lied 718: God die leven

Jakobus 2:14-26

ELB 308: Doorgrond mijn hart

Gebed om de opening van het Woord

Gebed voor de kinderen

“Wij gaan voor even uit elkaar”

Lucas 14:15-24

ELB 203: Genade, zo oneindig groot

Preek

Lied 340b: Ik geloof in God de Vader

Collecten

Gebeden

Lied 905: Wie zich alleen door God laat leiden

Zegen