Liturgie voor zondag 10 maart 2019

Eerste zondag veertigdagentijd

Thema: ´De beker´

LIED 95: 1 & 3

LIED 519

LIED 15: 1 & 2

LEZEN: Jesaja 51:17-23

LIED 826

LEZEN: Mattheus 20:17-23

PREEK: ‘De beker´

LIED 534

LIED 536