Liturgie voor zondag 10 juni 2018

INTOCHTSLIED: LIED 135: 1 & 2

 

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

 

LIED 868: 1, 2 & 5

 

GEBODEN & GEBED

 

KINDERLIED: Lied 8b

 

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN EN TIENERS:

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

 

 

LEZING: Handelingen 4: 7-22

 

PREEK ‘De Naam van de Heer.’

Tekst: Psalm 135: ‘Loof de Heer, want Hij is goed; bezing zijn Naam, zo lieflijk van klank.’

 

LIED 664 Naam van Jezus

 

VIERING HEILIG AVONDMAAL

 

INZETTINGSWOORDEN & GEBED

 

ZINGEN VOOR DE VIERING: DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDNIS

 

ZINGEN BIJ DE VIERING: LIED 653

 

DANKGEBED & VOORBEDE

 

SLOTLIED: LIED 705

 

ZEGEN