Liturgie voor zondag 10 juli 2022

In deze dienst steken Marjanne Buijert en Jos Raafs ‘de grens over’…

WELKOM & AFKONDIGINGEN

LIED 107: 1 & 4

BEMOEDIGING & GROET, KLEIN GLORIA(Lied 195)

LIED 218: 1 & 4 Heer, wij zijn bijeengekomen

Melodie: Lied 103c (Looft de koning, heel mijn wezen)

Heer, wij zijn bijeengekomen,

Mensen, overal vandaan;

Had Gij ons niet meegenomen,

Niemand was hierheen gegaan,

Want wij schromen hier te komen,

Volop in het Licht te staan.

Laat uw liefde ons bestralen,

Laat het licht zijn om ons heen;

Gij vergeeft wel duizend malen

Onze zonden, één voor één.

Als wij falen, weer verdwalen

Schijnt uw licht, uw licht alleen!

GEBOD EN GEBED

LIED: Onder boven voor en achter

Onder boven voor en achter      )

God is altijd bij mij                     )

Onder boven voor en achter      )

God is om mij heen                   ) 2x

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand

al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant

ik ben nooit in mijn eentje want

Onder boven voor en achter…

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus

al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus

God gaat altijd met me mee dus:

Onder boven voor en achter…

AFSCHEID EN WELKOM…

LIED 416: 1 & 2

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

EEN VOLLE EMMER…OF NIET?

LEZEN: Jozua 3:1-5,14-17

             Matteus 6:24-33

PREEK: ‘Met God je weg gaan’

LIED 675

DANKGEBED, VOORBEDE, ONZE VADER

LIED 858

ZEGEN, BEANTWOORD MET LIED 415:3