Liturgie voor zondag 10 januari 2021

Liturgie

Woord van welkom

Lied 97: 1 & 6 

Bemoediging en groet

Gebod & gebed

Lied 527: 1, 2 & 5

Schriftlezingen: Lukas 2: 22-40

Lied 159a

Preek: ‘Gods teken’

Lied Witter dan sneeuw (Psalm 51)

Was mij witter dan sneeuw,

was mij schoon van mijn schuld.

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.

Wees genadig, o God,

heb met mij toch geduld.

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,

laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,

maak mij sterk door Uw Geest.

Schep een zuiver hart diep in mij.

Laat mij dicht bij U zijn.

U alleen, Heer geneest.

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Viering HA

Lofprijzing – dankgebed – voorbede – Onze Vader

Lied 103c: 1 2 & 3

Zegen

Lied 425