Liturgie voor zondag 1 september 2019

Liederen en lezingen

Zondag 1 september 2019

Paasloo

Thema voor de dienst:

‘Dit is mijn Lichaam’

– Over de kracht van de geloofsgemeenschap –

LIED 117a 

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

LIED 343 Evangelische Liedbundel

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,

    die U ons noemt door sterren, zon en maan.

    Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

    tonen het wonder van uw heerlijkheid.

2. Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,

    zeeën en land met macht te voorschijn riep,

    wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt

    en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

    U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.

    U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:

    leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,

    dat in ons zingt met eindeloos refrein.

    Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:

    Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

Gebod en gebed

LIED 217 Evangelische Liedbundel

U maakt ons één,

    U bracht ons tezamen,

    Wij eren en aanbidden U.

    U maakt ons één,

    U bracht ons tezamen,

    Wij eren en aanbidden U.

    Wordt Uw wil gedaan,

    dan bindt het ons saam,

    iedereen zal deel zijn van uw gezin.

    Wordt Uw wil gedaan,

    dan bindt het ons saam,

    iedereen zal deel zijn van uw gezin

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst.

WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

LEZEN: I Kor. 12:12-14,27 & Ef. 4:7-16

LIED 976

PREEK: ‘Dit is mijn lichaam’

LIED 218 Evangelische Liedbundel

1.    Samen in de naam van Jezus

            heffen wij een loflied aan,

            want de Geest spreekt alle talen

            en doet ons elkaar verstaan.

            Samen bidden, samen zoeken,

            naar het plan van onze Heer.

            Samen zingen en getuigen,

            samen leven tot zijn eer.

2.    Heel de wereld moet het weten

            dat God niet veranderd is.

            en zijn liefde als een lichtstraal

            doordringt in de duisternis.

            ’t Werk van God is niet te keren

            omdat Hij erover waakt

            en de Geest doorbreekt de grenzen

            die door mensen zijn gemaakt.

3.    Prijs de Heer, de weg is open

            naar de Vader, naar elkaar.

            Jezus Christus, Triomfator,

            mijn Verlosser, Middelaar.

            Vader, met geheven handen

            breng ik U mijn dank en eer.

            ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

            Jezus Christus is de Heer!

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

LIED 969