Liturgie voor zondag 1 november 2020

Gezinsdienst

1 november 2020

Oldemarkt

Kopje onder!

– over de generaal en de profeet

Woord van welkom

Lied 211 Opwekking kids Onder, boven, voor en achter (clip)

Bemoediging en groet

Gebod & gebed

Lied 8b Liedboek Zie de zon, zie de maan

Thema: Kopje onder! Over de generaal en de profeet

            n.a.v. 2 Koningen 5:1-5, 9-20a

Lied 429 Evangelische Liedbundel Een rivier vol van vrede

Afscheid Zondagsschool

Lied Laat je licht maar schijnen (clip)

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 425 Liedboek Vervuld van uw zegen