Liturgie voor zondag 1 maart 2020

WELKOM EN AFKONDIGINGEN

ZINGEN: Lied 158A God zij geloofd uit alle macht

BEMOEDIGING EN GROET (geen klein gloria)

LIED 975:1,2,3 Jezus roept hier mensen samen

GEBED & GEBOD

ZINGEN: LIED 5, Evangelische Liedbundel

Wie is God behalve onze Heer?

En wie is een Rots behalve onze God?

Een Schuilplaats en een Schild,

Een Burcht en een Bevrijder is Hij,

Voor wie vertrouwen op Hem.

Wie is God behalve onze Heer?

En wie is een Rots behalve onze God?

Hij sterkt mij in de strijd

En doet mij overwinnen keer op keer,

Ik geef voor eeuwig Hem de eer.

De kinderen en de tieners gaan naar hun eigen samenkomst

ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZINGEN: Markus 12:1-12 & I Korintiërs 1:1-9

PREEK: ‘Verlangen naar gemeenschap – geroepen tot gemeenschap’

Tekst: Johannes 3:16-17 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. …

LIED 653 U kennen, uit en tot U leven (beurtzang)

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Collecte

LIED 556 Alles wat over ons geschreven is.

Zegen