Liturgie voor zondag 1 december 2019

De kaars voor Eerste Advent wordt aangestoken door Martin Raafs en het gedicht wordt gelezen door Jorrit Bult:

Zie je deze kaarsjes.

één ervan mag aan,

elke week een kaarsje meer,

het kerstfeest komt eraan!

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 84: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

ZINGEN: LIED 438: 1 & 2

GEBODEN & GEBED

DE KROON VAN DE KONING…

PROJEKTLIED ‘KOM VOLG DE STER’

> ZIE OMMEZIJDE voor tekst en melodie

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Genesis 49:8-12 & Hebreeën 8:8-12

PREEK Volg de ster: Juda (Op weg naar een nieuw Verbond): Koning en Priester

ZINGEN: ZINGENDE GEZEGEND 192

(melodie Gezang 231, Liedboek der Kerken)

Gij volken, ziet en leest en hoort

Wat God belooft te geven.

Zijn beeld, zijn schrift, zijn levenswoord

Heeft Hij al uitgeschreven.

De hemel daalt op aarde neer,

Een tuinstad vol genade,

Daar zien en horen wij de Heer

In woorden en in daden.

Leest wat van Hem geschreven staat

Hoort wat er zal gebeuren:

Hij scheidt het goede van het kwaad,

De rotsen zullen scheuren,

De zon is dan niet nodig meer,

De zee zal niet meer wezen,

Dan plant Hij in de aarde weer

De boom die zal genezen.

Gij volken, ziet en leest en hoort,

hoe ook in’t nauw gedreven:

God heeft zichzelf, zijn erewoord,

Letterlijk u gegeven –

O beeld, gemaakt van vlees en bloed,

O schrift, aan ons geschreven,

O woord, gesproken, eens voorgoed,

Uw beeldspraak is ons leven!

VIERING HEILIG AVONDMAAL

INZETTINGSWOORDEN & GEBED

ZINGEN VOOR DE VIERING: LIED 340b

(Apostolische Geloofsbelijdenis)

ZINGEN BIJ DE VIERING: LIED 534

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 433

ZEGEN

Kom, volg de ster!

Projectlied Advent en Kerst

Eerste Advent