Liturgie voor zondag 1 augustus 2021

liturgie Oldemarkt 1 augustus 2021.


mededeling door de dienstdoende ouderling


aanvangslied Dit huis een herberg onderweg- melodie psalm 84 A.F. Troost
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
stil gebed

Bemoediging en Groet
Gebed van ontferming. bij zo bidden wij: zingen lied 281: 1 Wij zoeken hier uw
aangezicht


Glorialied lied 305 alle eer en alle glorie


Gebed om Gods Geest bij het openen van de schriften
1ste lezing Exodus 25: 1- 10


lied 570 uit hemel hoog / opwekking 180
Bron van licht en leven, wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig. Heer, wij danken U.
Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.


2de lezing Ezechiël 47: 1-12


lied 570:2 U bent onze Vader, wij aanbidden U.
U geeft ons genade, Heer, wij eren U.
Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.


3de lezing Handelingen 2: 41-47


lied 570:3 U bent onze Koning, wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U.
Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.


Verkondiging


na de verkondiging orgelmuziek


lied 283 in de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd.

Gebeden:
dankgebed-voorbede-stilgebed en het bidden van het Onze Vader


slotlied lied Ga nu heen in vrede lied Joh de Heer : Ga nu heen in vrede
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
zegen