Liturgie voor woensdag 10 maart 2021 – Biddag

Welkom & afkondigingen

LIED 145: 1 & 5

Stil gebed, bemoediging en groet

LIED 869: 1 & 3

Gebed

Lezing: Lukas 12:22-34

Overdenking

Tekst: Psalm 145:14,15:

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op. Allen zien hoopvol naar U uit, u geeft voedsel, op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.

LIED 65: 1 & 5

Dankgebed – voorbeden

Zegen

LIED 103C:1 & 3