Liturgie voor Oudjaarsavond, 31 december 2020

Afkondigingen door ouderling

Intochtspsalm 62:1+5                  

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Gebed om ontferming

Loflied: 236:1,3,4           

Gebed bij opening Woord

Lezing Prediker 3: 1-15 

Luisterlied: 845

Woorden van uitleg en geloof

Meditatief orgelspel

Gebeden en onze Vader

Luisterlied: 511: 1, 4,5, 7

Zegenbede ‘Ga dan op weg’