Liturgie voor online avonddienst 27 september 2020

Liturgie online avonddienst

Thema: ‘Ter wille van…’ – eindigt met het ontvangen van de prijs.”

Welkom

Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.


Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.


Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Bridge 2x:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.

(Refrein)

Stil gebed, bemoediging en groet.

Gebed

Opwekking 454

Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.

Elke tong…

Opwekking 411

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Opwekking 627

Jezus, Licht in de duisternis
Jezus, Vaders getuigenis
Jezus, Liefde die eeuwig is, Ik prijs U.

Jezus, weg die ik volgen moet
Jezus, waarheid volmaakt en goed
Jezus, leven in overvloed, Ik prijs u

Refrein:

Waar zou ik gaan , zonder U ?
Waaron bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht ,
U bent mijn Heer, U bent mijn heer !

Jezus, totdat ik bij U ben
Jezus, en u volkomen ken .
Jezus, geef ik mijn hart en stem, En ik prijs U

Refrein 92×0

Lezing 1 Kor. 9:15-27

Verkondiging

Gebed

Opwekking 564

Ik loop de wedloop die voor mij ligt
door een wolk van getuigen omgeven.
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht,
in de wedloop van het leven.

Refrein:
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid,
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;
Jezus is het doel van mijn bestaan.

Hij geeft volharding om door te gaan
in de strijd die het leven ons kan geven.
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan
in de wedloop van het leven.

Refrein

En ik weet dat Hij gestorven is
aan het kruis om mijn zonde te vergeven.
Dit geloof is mijn getuigenis
in de wedloop van het leven.

Refrein (2x)

Opwekking 308

O laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel
gevuld zijn door de Heer.
O geef Hem alles wat je vasthoudt
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen
met godd’lijke kracht.

Refrein:
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

O kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd’.
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.
O geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan
in Jezus’ naam.

Refrein:

Opwekking 539

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
die nu in U gelooft.

Stil worden voor God, voorbede en dankgebed

Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen. (10 x)

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Zegen