Liturgie voor ochtenddienst 27 september 2020

Liturgie ochtenddienst

Woord van welkom

Lied 117a 

Bemoediging en groet

Gebod & gebed

Lied 978: 1 & 3

Schriftlezingen: I Korintiërs 11:17-34 & Hebreeën 2:14-18 – 4:14-16

Lied 973

Preek: ‘Op waardige wijze…en zonder schroom’

Lied 376: 1 & 5

Viering Heilig Avondmaal

Lofprijzing – dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 103c