Liturgie voor Goede Vrijdag

Woord van welkom

Lied 72: 1 & 2

Bemoediging & Groet – Gebed om Gods Tegenwoordigheid

Lied 826: 1 & 3

Lezing: Mattheus 26:57-68

Lied 578: 1

Lezing: Mattheus 27:1-5, 11-26

Lied 578: 4

Lezing: Mattheus 27: 27-37, 45-54

Lied 578:6

Verkondiging: ‘Zie (op) het Lam’

Zingen: Lied 574

Inzettingswoorden & viering Heilig Avondmaal

Lied 575:1 & 6

Lofprijzing-dankgebed-voorbede-Onze Vader

Slotlied : Lied 590: 1 & 4

Lezing: Colossenzen 1:15-20

Zegen