Liturgie voor Dienst van Genezing en Bemoediging – 18 september 2022

Thema: ‘Wat wil je dat Ik voor jou doe?’

Lezing: Lukas 18:35-43

Welkom, bemoediging en groet

Lofprijzing

– Opw 586 Hij is Heer

Gebed

Bemoediging en Aanbidding

– Opw 281 Als een hert, dat verlangt naar water

– Opw 308 O laat Gods Zoon je thans omhullen

– Opw 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

Lezing en verkondiging

Samenzang

– Opw 595 Licht van de wereld

Dienst van gebeden

– Dankzegging

– Persoonlijke voorbede

Dankgebed

Slotlied

– Opw 669 Adonai

Wegzending en zegen