Liturgie voor de Jeugddienst van 3 oktober 2021

Jeugddienst 1 maart 2020 HK Oldemarkt: ‘Een TOV leven’
Voor de dienst clips (of band)
Welkom – bemoediging en groet
Blokje lofprijzing
Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem (Opw.539)
God van Licht (Opw. 807
Build your Kingdom (Opw769)
Gebed
Intro thema
Zingen:  Vul dit huis met uw glorie (Opw. 815)
Lezing met overdenking
Lied door band: Reckless Love
Zingen: None like You
Dankgebed en voorbede
Zingen. Zegekroon (Opw 764)
Zegen met aansluitend slotlied: Ik wens jou