Liturgie voor de dienst op 4 maart 2018 in Paasloo

Welkom

 

Aanvangslied: Psalm 92 vers 1, 2 en 3

       Waarlijk, dit is rechtvaardig…

       Gezegend zal Hij wezen…

       Gij hebt mij door Uw daden…

 

Stil gebed, Votum en groet

 

Mededeling vanuit de kerkenraad:

 

Zingen: EL 302 vers 1, 2, 3 en 4

       Heer, ik kom tot U…

       Met Uw liefde, Heer…

       Zie mij voor U staan…

       Jezus, op Uw Woord…

 

Gebed

 

Leefregel

 

Zingen: Psalm 119 vers 5 en 6

       Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord…

       O God, ik ben van harte zeer verblijd…

 

Zingen met/voor de kinderen: NLB 2018 vers 1, 3 en 5

       Dank U voor deze nieuwe morgen…

       Dank U dat alle vogels zingen…

       Dank U voor alle mooie klanken…

 

Kinderen naar de zondagsschool:

Wij gaan voor even uit elkaar

 

Schriftlezing: Mattheüs 13:1-9 en 18-23

 

Zingen: NLB NLB 764 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

       Een zaaier ging uit om te zaaien…

       Een deel van het zaad ging verloren…

       Het wordt op de wegen vertreden…

       De lage, de hoge gevaren…

       Er is geen verwachting van leven…

       O zaaier, ga uit om te zaaien…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 650 vers 1, 2, 3, 6 en 7

       De aarde is vervuld…

       Gods goedheid is te groot…

       Zij daalt als vruchtbaar zaad…

       Het zaad der goedheid Gods…

       Al gij die God bemint…

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NLB 425

       Vervuld van uw zegen…

 

Zegen