Liturgie voor de dienst op 25 februari 2018 in Oldemarkt

 

Welkom

 

Aanvangslied: NLB 146c vers 1 en 5

       Alles wat adem heeft, love de Here…

       O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden…

 

Stil gebed, bemoediging en groet

 

Zingen: Psalm 24 vers 1, 2 en 3

       De aarde en haar volheid zijn…

       Wie is de mens die op zal gaan…

       God is hem zegenrijk nabij…

 

Gebed

 

Leefregel

 

Zingen: NLB 215 vers 4, 5, 6 en 7

       Wie van zich afziet naar God toe…

       Houd dan de hemel in het oog…

       De kalme gang, de kleine taak…

       Maak in Uw liefde ons, Heer, bereid…

 

Kinderen naar KND

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

 

Schriftlezing: Leviticus 25:1-12 en Lucas 4:14-22

 

Zingen: NLB 530 vers 1, 2, 3 en 4

       De Geest des Heren is op hem…

       Wat is het dat hij aan ons meldt?

       Dat de gevangenen bevrijdt…

       Wij danken God voor deze stem…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 556 vers 1, 2, 3, 4 en 5

       Alles wat over ons geschreven is…

       Gods schepping die voor ons gesloten bleef…

       Jezus, de haard van Uw aanwezigheid…

       Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan…

       Dit is Uw opgang naar Jeruzalem…

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NLB 422 vers 1, 2 en 3

       Laat de woorden die we hoorden…

       Laat ons weten, nooit vergeten…

       Laat ons hopen, biddend hopen…

 

Zegen