Liturgie voor de dienst op 22 juli in Paasloo

Aanvangslied: NLB 146c vers 1 en 3

 • Alles wat adem heeft love de Here …
 • Welgelukzalig is ieder te noemen…

 

Stil gebed, Votum en groet

 

Klein Gloria (NLB 195)

 

Zingen: Psalm 133 vers 1, 2 en 3

 • <![if !supportLists]> <![endif]>Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Als olie die Aärons baard en kleren…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen…

 

Gebed

 

Leefregel

 

Zingen: Psalm 143 vers 1, 8 en 9

 • <![if !supportLists]> <![endif]>O Here, hoor naar mijn gebeden…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Laat ’s morgens uw genade dagen…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Gij zijt mijn God, sta mij terzijde…

 

Gebed

 

Zingen: EL 422 vers 1 en 4

 • <![if !supportLists]> <![endif]>Als je geen liefde hebt voor elkaar…

 

Kinderen naar (zomer)zondagsschool

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

 

Schriftlezing: Genesis 25:19-34

 

Zingen: Psalm 139 vers 1, 2 en 14

 • <![if !supportLists]> <![endif]>Heer, die mij ziet zoals ik ben…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Gij zijt zo diep vertrouwd met mij…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 991 vers 1, 2, 3 en 8

 • <![if !supportLists]> <![endif]>De eersten zijn de laatsten…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>God moge ons behoeden…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Zo staat het voorgeschreven…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>De eersten zijn de laatsten…

 

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: NLB 422 vers 1, 2 en 3

 • <![if !supportLists]> <![endif]>Laat de woorden die we hoorden…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Laat ons weten, nooit vergeten…
 • <![if !supportLists]> <![endif]>Laat ons hopen, biddend hopen…

 

Zegen

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *