Liturgie voor 1e Kerstdag

De kaars voor Kerstochtend wordt bij het kinderkerst in De Ontmoeting aangestoken. Ook het gedicht zal daar gelezen worden:

Laat nu je stem maar horen –

al het licht mag nu aan

Want het Kind is geboren

en de toekomst breekt aan!.

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 482: 1 & 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 481 Hoor de eng’len zingen d’eer

GEBODEN & GEBED

CLIPJE ADVENTSPROJECT: Twee ‘schapen’

 ontdekken een kaart en komen terecht in

een onbekend avontuur…

Deel 5: Kom, laten wij aanbidden

LEZING: Lukas 2:1-20

LIED 476: 1 & 3, Nu zijt wellekome

LEZING: Jesaja 9:1-6

PREEK: ‘Koning!

LIED 496 Een ster ging op uit Israël

DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 487 Eer zij God in onze dagen

ZEGEN, beantwoord met het ‘Ere zij God’

Ere zij god, Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Ere zij God in de hoge,

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen, in de mensen, een welbehagen

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God

In de hoge, in de hoge in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Amen, amen