Liturgie voor 12 november 2021

Liederen en lezingen

Zondag 12 december 2021

Paasloo

‘De goddelijke code’

De kaars voor Derde Advent wordt aangestoken door  Merijn en Lauren Mendel en het gedicht wordt gelezen door Marjanne Buijert:

Het is twee weken hopen

dat het donker verdwijnt

dat de hemel zich opent

en de Koning verschijnt!

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 112: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

ZINGEN: LIED 461

GEBODEN & GEBED

CLIPJE ADVENTSPROJECT: Twee ‘schapen’

 ontdekken een kaart en komen terecht in

een onbekend avontuur…

Deel 3: Weet je wat ik wil?

PROJEKTLIED ‘JIJ TELT MEE’ (Clipje)

(Refrein:)

Jij telt mee,

jij telt mee.

En God kan heel goed tellen,

daarvan heb je geen idee.

Jij telt mee,

jij telt mee.

O ja, echt waar

ook al had je geen idee!

Heb je dat nou ook,

dan voel je je wat klein.

Dan lijkt het wel alsof and’ren

heel belangrijk zijn

Ze krijgen veel applaus,

likes en heel veel fans.

Dan lijkt het of je zelf

maar heel gewoontjes bent.

Maar God die draait dat om

Hij werd Zelf heel klein.

Hij verliet de hemel

om dicht bij jou te zijn

En Hij zegt tegen jou:

Kom maar dicht bij mij,

want jij, je hoort erbij!

(refrein)

Jij telt mee (x4)

 BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Jesaja 42:1-9 & Markus 9:33-37

LIED 109, Evangelische Liedbundel

Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

En verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht:

Vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht

Onze lasten zal Hij dragen

onze onmacht totterdood

Geeft als antwoord op ons vragen

ons zichzelf als levensbrood

Nieuwe vrede zal er dagen

liefde straalt als morgenrood

Tot de groten zal Hij spreken

even weerloos als een lam

Het geknakte riet niet breken

Hij bewaakt de kleine vlam:

Hoort en ziet het levend teken

van een God die tot ons kwam

LEZING: Filippenzen 2:5-11

PREEK: ‘De goddelijke code’

ZINGEN: LIED 118, Evangelische Liedbundel

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God, als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht

en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht,

Hij heeft Zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept,

om te dienen iedere dag,

gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Zie je de wonden zo diep.

De hand die aard en hemel schiep,

vergaf de hand die Hem sloeg.

De man, die onze zonden droeg.

Zie onze God…

Wij willen worden als Hij,

elkanders lasten dragen wij.

Wie is er need’rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God…

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 444

ZEGEN, beantwoord met LIED 415:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

Amen, God, uw naam ter eer!