Liturgie vespers Stille week 2021

Vespers Stille week 2021

Hervormde Gemeente

Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg

Maandag 29 maart t/m donderdag 1 april

Maandag 29 maart

Aanvang: 19.30 uur in Hervormde Kerk te Oldemarkt

Liturg: Siebrand Bootsma; Organist: Henk Braad

Aansteken Paaskaars

Opening

Zingen: Psalm 42: 1 en 3

Gebed

Evangelielezing: Joh. 13: 1 – 20 De voetwassing

Zingen Lied 569: 1, 2 en 3                        

Korte overdenking

Moment van inkeer en stilte, ondertussen orgelspel

Zingen: Lied 561: 1, 2 en 4

Gebed / gedicht

Zingen: Lied 558: 1, 2 en 3

Dinsdag 30 maart

Aanvang: 19.30 uur in Hervormde Kerk te Oldemarkt

Liturg: Heidi Kramer; Organist: Theun Hoen

Aansteken Paaskaars

Opening

Zingen: Psalm 43: 1 en 5

Gebed

Evangelielezing: Joh. 14: 1-20 Belofte van de Heilige                                     Geest, de Helper

Zingen: Lied 562: 1 en 2                            

Korte overdenking

Moment van inkeer en stilte, ondertussen orgelspel

Zingen: Lied 578: 1, 2, 5 en 6

Gebed / gedicht

Zingen: Lied 558: 1, 4 en 5

Woensdag 31 maart

Aanvang: 19.30 uur in Hervormde Kerk te Oldemarkt

Liturg: Janine Damhuis; Organist: Henk Braad

Aansteken Paaskaars

Opening

Zingen: Psalm 130: 1 en 3

Gebed

Evangelielezing: Joh. 16: 5-22 Droefheid zal overgaan                             in vreugde

Zingen: Lied 574: 1, 2 en 3

Korte overdenking

Moment van inkeer en stilte, ondertussen orgelspel

Zingen: Lied 556: 1, 2 en 4

Gebed / gedicht

Zingen: Lied 558: 1, 6 en 7

Donderdag 1 april  witte donderdag

Aanvang: 19.30 uur in Hervormde Kerk te Oldemarkt

Liturg: Trijntje de Jonge; Organist: Theun Hoen

Aansteken Paaskaars

Opening

Zingen: Psalm 22: 1 en 2

Gebed

Evangelielezing: Joh. 18: 1 -27 Jezus zal de beker                                    drinken-voor de hogepriester

Lied: 587: 1, 2 en 3

Korte overdenking

Moment van inkeer en stilte, ondertussen orgelspel

Zingen: Lied 575: 1, 4 en 6

Gebed / gedicht

Zingen: Lied 558: 1, 8, 9 en 10

Wat is een vesper?

Een vesper is een korte, meditatieve avonddienst

In de Stille week komen we samen om zo het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken en toe te leven naar de tijd van Pasen en de vreugde van de Opstanding.

Hoe ziet zo’n dienst eruit?

We komen bijeen in de kerk. Er worden een paar korte teksten uit de bijbel gelezen, een aantal liederen gezongen, gebeden en er is tijd voor stilte.

Voor wie is het?

Iedereen die op zoek is naar stilte, ingetogenheid en een serene sfeer in aanwezigheid van God, is welkom. Een moment voor bezinning, een half uur weg van de hectiek van alledag.

Uitleg symbolische schikking Stille Week

In de Stille Week gedenken we als Christenen over de hele wereld het lijden en de kruisiging van Jezus.

In de schikking staat Gods liefde voor ons mensen centraal.

Het kruis is het symbool van Gods diepgaande en offerende liefde voor deze wereld.

Het grote hart met buxus bekleed staat voor overwinning en eeuwig leven.

Het kleine hart met de rode rozen voor het offer door Jezus voor ons gebracht.

Het paars van het kleed is de kleur van rouw en verdriet.

Medewerking werd verleend door:

–      Siebrand Bootsma

–      H. Kramer-de Jong

–      Janine Damhuis

–      Trijntje de Jonge

Organist

– Theun Hoen

– Henk Braad