Liturgie Paasloo 10 december 2017

Opzet liturgie dienst Paasloo – 10 december 2017 m.m.v. Looft den Heer

 

Welkom

 

Aanvangslied: NLB 444 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (wisselzang)

       Nu daagt het in het oosten…       (g)

       De duisternis gaat wijken…         (k)

       Zij, die gebonden lagen…            (g)

       De zonne, voor wier stralen…     (k)

       Reeds daagt het in het oosten… (g)

        

Stil gebed, votum en groet

 

LdH: Alta Trinità beata

 

Gebed

 

Leefregel

 

Zingen: NLB 513 vers 1, 2, 3 en 4 (wisselzang)

       God heeft het eerste woord…    (k)

       God heeft het eerste woord…    (g)

       God heeft het laatste woorde… (k)

       God staat aan het begin…         (g)

 

Gebed bij opening van de Bijbel

 

LdH: Wie soll ich dich emphangen…

 

Schriftlezing: Jesaja 8:23-9:6

 

LdH: Het volk dat dwaalde in het duister…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 442 vers 1 en 2

       Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen…

       Vervul, o Heiland, het verlangen…

 

Zingen: NLB 499 vers 1, 2 en 4 (wisselzang)

       Nu gaat de hemel open…          (k)

       Een kind ligt in de kribbe…        (k)

       Het woord is vlees geworden… (g)

         

Dankgebed en voorbeden

 

LdH: Uit Uw verborgenheid…

 

Collecte

 

Slotlied: NLB 482 vers 1 en 3

       Er is uit ’s werelds duistere wolken…

       Godlof, een kind is ons geboren…

 

Zegen