Liturgie Oldemarkt 18 februari 2018

Welkom

Lofprijzing:

– Opwekking 797 U roept ons samen

– Opwekking 228 Wij zijn hier bijeen

Bemoediging en Groet

Opwekking 638 Wie is als Hij 

Woord en gebed

Kids :   Zaaien en groeien – Matheüs 13 : 31 -35   

L.v.K. 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat

Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing:  Openbaring 5 :1-10

Opwekking 427 Maak mij rein voor U

Overdenking

Opwekking 294 Glorie aan het Lam

Gebed

Collecte : Opwekking 454 Eeuwige God

Opwekking 710 Zegen mij