Liturgie dienst op 9 december 2018 in Oldemarkt

Aansteken van de 2e adventskaars door Naomi Oord

Gedicht gelezen door Marissa Oosterveld

2e couplet van het adventslied

 

Welkom

 

Aanvangslied: Psalm 67 vers 1 en 2

–       God zij ons gunstig en genadig…

–       De volken zullen U belijden…

 

Stil gebed, Votum en groet

 

Zingen: NLB 103c vers 1 en 3

–       Loof de koning, heel mijn wezen…

–       Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons…

Leefregel

 

Zingen: NLB 316 vers 1, 2, 3 en 4

–       Het woord dat u ten leven riep…

–       Het is niet aan de overzij…

–       Het is ook in de hemel niet…

–       Het woord van liefde, vrede en recht…

Gebed

 

Kinderen naar de zondagsschool

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

 

Schriftlezing: Jesaja 40:1-11

 

Zingen: NLB 440 vers 1 en 2

–       Gaat stillen in den landen…

–       Vat moed, bedroefde harten…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 450 vers 1, 2 en 3

–       Verblijd u in de Heer te allen tijd…

–       Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer…

–       Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft…

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NLB 439 vers 1 en 3

–       Verwacht de komst des Heren…

–       Een hart dat wacht in ootmoed…

 

Zegen