Liturgie avonddienst 14 januari 2018

Welkom, bemoediging en groet

 

Lofprijzing

– Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar.

 

Gebed

 

Bemoediging en Aanbidding

– Opwekking 789 U leert mij lopen op het water.

– Opwekking 369 Door uw genade Vader.

 

Lezing en verkondiging n.a.v. 1 Petrus 2 :11-15, 1 Petrus 2  : 20  “Is dit genade”

 

Samenzang

– Opwekking 688 Genade zo groot.

 

Dienst van gebeden

– Dankzegging

– Persoonlijke voorbede

 

Dankgebed

– afsluiten met LVK 1006 Onze Vader.

 

Slotlied

– Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi. 

 

Wegzending en zegen