Liturgie 30 december 2018 in Paasloo

Welkom

Aanvangslied: Psalm 98 vers 1 en 4

–       Zing een nieuw lied voor God de Here…

–       Laat alle zeeën, alle landen…

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria (NLB 195)

Zingen: NLB 103c vers 1 en 5

–       Loof de Koning, heel mijn wezen…

–       Engelen, zing ja en amen…

Leefregel

Zingen: NLB 713 vers 1, 2 en 5

–       Wij moeten Gode zingen…

–       Hij schenkt de levensadem…

–       Wij moeten Gode zingen…

Gebed

Zingen: NLB 8vers 1, 2, 3, 4 en 5

–       Zie de zon, zie de maan…

–       Hoor de zee, hoor de wind…

–       Ruik een bloem, ruik een vrucht…

–       Voel je hart, voel je huid…

–       Zie ik de zon, de sterren en de maan…

1e Schriftlezing: Psalm 148

Zingen: Psalm 148 vers 1 en 6

–       Halleluja! Prijs God en zing…

–       Naam van de Heer die heilig zijt…

Overdenking

Zingen: NLB 487 vers 1, 2 en 3

–       Eer zij God in onze dagen…

–       Eer zij God die onze Vader…

–       Lam van God, Gij hebt gedragen…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: NLB 425

–       Vervuld van Uw zegen…

Zegen