Liturgie 24 februari 2019 in Paasloo

Intochtslied: Psalm 136 vers 1, 2, 6 en 7

–        Loof de Heer, want Hij is goed…

–        Geef de God der goden eer…

–        Die de grote Schelfzee spleet…

–        Farao met heel zijn heer…

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: NLB 287 vers 1, 2 en 5

–        Rond het licht dat leven doet…

–        Rond het boek van Zijn verbond…

–        Rond het licht dat leven doet…

Leefregel

Zingen: Psalm 81 vers 1, 2, 3, 4 en 9

–        Jubel God ter eer…

–        Laat de harpen slaan…

–        Dit is ingezet…

–        God heeft ons gezegd…

–        Leef uit mijn verbond…

Gebed

Zingen: NLB 169 vers 1, 4 en 6

–        De koning van Egypteland…

–        Zijn adem baande ons een pad…

–        Loof nu de Heer met snarenspel…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Exodus 14:15-31

Zingen: Psalm 78 vers 1, 5 en 18

–        Mijn God, ik ga geheimen openleggen…

–        Toen onze vaderen in Egypte waren…

–        Hij deed Zijn volk als schapen uitgeleide…

Overdenking

Zingen: NLB 645 vers 1, 4 en 6

–        Zing ten hemel toe…

–        Maatslag der natuur…

–        Daarom, zing Hem toe…

Gebeden

Collecte

Slotlied: NLB 146c vers 1 en 7

–        Alles wat adem heeft, love de Here…

–        Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen…

Zegen