Liturgie 10 februari 2019 in Oldemarkt

Tekstgedeelte: 1 Corinthiërs 12:12-31

Wil je mijn maatje zijn?

Intochtslied: Psalm 133 vers 1, 2 en 3

–        Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen…

–        Als olie die Aärons baard en kleren…

–        Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen…

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: Psalm 68 vers 2 en 7

–        Draag op een lied, aan Hem gewijd…

–        God zij geprezen met ontzag…

Leefregel

Zingen: Psalm 105 vers 1en 18

–        Loof God de Heer, en laat ons blijde…

–        Die gunst heeft God zijn volk bewezen…

Gebed

Zingen: EL 456 vers 1 en 2

–        Kijk eens om je heen…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: 1 Corinthiërs 12:12-31

Zingen: NLB 672 vers 3, 6 en 7

–        In ’t lichaam van de Heer…

–        Vul aan wat ons ontbreekt…

–        Wie ’s Heren Geest bezielt…

Overdenking

Zingen: EL 212 vers 1 en 2

–        Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan…

–        Samen te strijden in woord en in werk…

Gebeden

Collecte

Slotlied: Gezang 968 vers 1, 2 en 5

–        De ware kerk des Heren…

–        Door God bijeen vergaderd…

–        Met God zijn wij verbonden…

Zegen