Litugie voor Hemelvaartsdag 2021

05-13 Oldemarkt Hemelvaartsdag

Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk om 9.00 uur (!)

Afkondigingen door ovd

Intochtslied        Psalm 47: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet 

Lied                  Psalm 47: 3

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming

Loflied               655: 1, 4 en 5

Gebed bij opening van de Schriften

Lezing ET   Lector: Els Brouwer     Daniël 7:9-10 en 13-14

Lied                  Psalm 72: 2 en 4

Lezing TT   Lector: Els Brouwer     Handelingen 1: 1-11

Lied                  666: 1-2

Woorden van Uitleg en Geloof

Lied                  664 : 1-3

Dankgebed en voorbeden, Onze Vader

Evt. Collecte afkondiging

Slotlied              667: 1,2 en 5,6

Zegenbede