Koffieochtenden

Iedere eerste dinsdag van de maanden september tot en met  april is er een koffieochtend

voor de leden van de Hervormde kerk en de Protestantse Gemeente,  in “De Landerijen”.

We beginnen om 10.00uur met koffie/thee en een opening, daarna krijgt de spreker of spreekster het woord.

Er komen allerlei onderwerpen aan de orde. We sluiten zo rond half twaalf af.

De september ochtend verzorgt de predikant of één van de pastoraal medewerksters.

In december vieren we de Kerstochtend in de kerk van de Protestantse Gemeente in de Hoofdstraat. Deze ochtend sluiten we af met een broodmaaltijd.

Januari, starten we met een gezellig samenzijn, praten we bij met een hapje en een drankje.

Bent u rond de zestig en wilt u deze ochtenden bijwonen? Van harte welkom!