Kerkelijk Nieuws voor zondag voor 26 september 2021

Kerkdienst zondag 26 september 2021, Startdienst

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. E. Pierik.

Collectes: 1Save the Childeren; 2e Onkosten

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Geen KND i.v.m. startdienst

Thema: God is bij jou.

M.m.v. kinderen van De Ark.

**De dienst zal te volgen zijn via het kanaal van de Herv. Kerk

(www.hgop.nl –  rode You- Tube knop).  

**Wij hanteren zondag 26 september nog de maatregels van Corona. We begroeten vandaag  alleen de gezinnen van de Ark en commissieleden.

Kerkdienst zondag 3 oktober 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Israëlzondag.

Collectes: 1Israëlwerkgroep; 2e College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Oldemarkt:    19.00 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst m.m.v.

                      de Driestwegband uit Nunspeet.

                      Thema: ‘Een TOV leven’

Beamer: Harman Tietema

Aanmelden diensten

Met ingang van zondag 3 oktober is het niet meer nodig om u aan te melden voor de kerkdiensten. U mag weer gewoon naar de kerk komen en de 1,5 meter afstand is dan vervallen.

De kerkenraad wil alle coördinatoren bedanken die zich afgelopen periode hebben ingezet om de logistiek rond de diensten in goede orde te laten verlopen.

Jubileum

Op maandag 27 september zijn de heer en mevrouw Wink uit Oldemarkt, 25 jaar getrouwd.

Op maandag 27 september vieren ook de heer en mevrouw Stegink uit Basse dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Beide echtparen van harte gefeliciteerd met deze heugelijke dag en Gods zegen daarbij.

Indienen namen ambtsdragers

U kunt briefjes met namen van gemeenteleden die u geschikt acht voor een functie in de kerkenraad inleveren bij de scriba, in de brievenbus van de Ontmoeting of via scriba@hgop.nl.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Open huis- Uitnodiging

Hebt u ook weer zin om mooie sfeervolle producten uit Israël te komen bekijken. Dat kan op zaterdag 2 oktober a.s. van 10.00-16.00 uur, in gebouw “De Ontmoeting”, Marktplein 9 in Oldemarkt. U bent van harte welkom!

Wij houden rekening met de geldende coronamaatregelen, maar wilt u liever bestellen dan kunt u uw bestelling per telefoon of mail aan mij doorgeven. Ik breng het dan z.s.m. bij u thuis. Afhalen kan ook. Producten kunt u bekijken op: www.israelwinkel.nl. Bij aankoop vanaf €30,- ontvangt u gratis heerlijke saladetopping t.w.v. €5,95.

Janny Bouwer-Muis fambouwer@ziggo.nl  tel. 0561-452171

Agenda

Maandag 27 september: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 28 september: Bijbelstudie Korinthebrieven in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 29 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Cathechese

Op donderdagavond 30 september om 19.00 uur in de Ontmoeting begint de groep 17-18 jarigen weer met de catechese. Ze zullen iedere week weer op donderdagavond samen komen.

Passagevrouwen

De eerste avond van Passage, chr. maatsch. vrouwenbeweging, wordt verschoven van maandag 27 september naar dinsdag 12 oktober 2021. Aanvang 20.00 u in de Ontmoeting. Nieuwe leden zijn van harte welkom. www.passagevrouwen.nl/oldemarkt