Kerkelijk Nieuws voor zondag 9 mei 2021

Kerkdienst zondag 9 mei 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Beamer: Joël de Graaf

Kerkdienst donderdag 13 mei 2021Hemelvaartsdag      

Gez. dienst met Protestantse gemeente

Oldemarkt:    9.00 uur Pastor Esther Pierik uit Steenwijk.

Collectes: Diaconie en kerk

Kerkdienst zondag 16 mei 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Roemenië, broodproject; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Beamer: Harman Tietema

Kerkdiensten alleen online

Ook de komende weken zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en worden live uitgezonden.

Jubileum

Op vrijdag 14 mei mogen dhr. en mevr. van Loo-Kempenaar uit Oldemarkt hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Gods zegen op deze heugelijke dag gewenst.

Op zaterdag 15 mei mogen dhr. en mevr. Onstwedder uit Paasloo vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Ook voor hen Gods zegen op deze heugelijke dag.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 28 augustus t/m 4 september 2021 (week 35). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop.

Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. (Bovenstaande is nog wel onder enig voorbehoud vanwege het coronavirus.  Mocht het niet doorgaan vanwege corona dan wordt het geld teruggestort.) Heeft u belangstelling of vragen over kosten en aanmelding dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-45 12 12) van de Diaconie HGOP, Ronald Jaeger (06  25 23 89 39) van de Diaconie PG. Opgave voor deze vakantieweek moet bij de organisatie uiterlijk binnen zijn 30 mei 2021.