Kerkelijk Nieuws voor zondag 9 januari 2022

Kerkdienst zondag 9 januari 2022, Online!

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Geen knd. i.v.m. vakantie.

U kunt de dienst beluisteren via kerkdienstgemist.nl of meekijken via YouTube. Als u op YouTube zoekt op Hervormde gemeente Oldemarkt-Paasloo, komt u bij de pagina van de kerk terecht. Er is ook een rechtstreekse link op de pagina van de kerk www.hgop.nl

Kerkdienst zondag 16 januari 2022, Online!

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Gastspreker: Frits           

                      Ockels. Start week van gebed.

Collectes: 1e  Roosevelt vakantieweek; 2College van kerkrentmeesters; 3e Catechese en Educatie.

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 12 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

De bijbellezingen in de Landerijen gaan i.v.m. de coronamaatregelen niet door.