Kerkelijk Nieuws voor zondag 9 augustus 2020

Kerkdienst zondag 9 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. J. Menkveld M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Vrienden van de Hoop; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Kerkdienst zondag 16 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger Ds. M.. Visschers, Wolvega. M.m.v. organist Henk Braad

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters;

3. Instandhouding gebouwen.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Zomervakantie en zondagsschool

Tijdens de zomervakantie komt er elke week een filmpje van ‘de Henkie Show’ op de website van de kerk te staan. Deze week gaat het over David die tot koning gezalfd wordt.

Het is te vinden op: https://hgop.nl/antivirus-kids-pagina/

Vakantie mw. Kramer

Mw. Kramer- de Jong heeft vakantie t/m 16 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Jans of met uw wijkouderling.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij tot eind augustus a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren.

Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.