Kerkelijk Nieuws voor zondag 8 september 2019

Kerkdiensten zondag 8 september 2019

Oldemarkt:   09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Geraldien Buijert en ??

Beamer: Sjaco Bouwer

Oldemarkt:   19:00 uur Ds. E.H. Jans. Dienst genezing en

bemoediging. Met medewerking van het Muziekteam

Ossenzijl:   10:00 uur Ds. E.H. Jans; Gezamenlijke dienst met VZG in Rehoboth

Kerkdiensten zondag 15 september 2019

Paasloo:         09:30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong.

                       Ook tienerdienst

Collectes: 1e Compassion, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Huwelijksaankondiging

Op vrijdag 13 september a.s. hopen Henk de Boer en Grietje Rozenberg uit Oldemarkt, in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging zal om 14:30 uur plaatsvinden in de protestantse kerk te Blankenham. We wensen hen een vreugdevolle en gezegende dag!

Jubileum

A.s. woensdag 11 september zijn dhr. en mevrouw Threels-Rietema uit Oldemarkt, 50 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor de komende jaren.

Gavencursus

Binnenkort gaat de gavencursus aan de hand van ‘De drie kleuren van jouw gaven van Christian Schwarz’ weer van start:

We komen tweewekelijks op de woensdagavonden bij elkaar. Hoelang we doorgaan is nog even afhankelijk van hoe de avonden zullen verlopen. We komen in elk geval de 6 avonden bij elkaar: 2, 16 & 30 oktober,  13, 17 & 27 november. Noteer ze alvast maar in de agenda. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Egbert Jans, tel. 0561-750902, e-mail ds.jans@hgop.nl

Agenda:

Maandag 9 september: Kopijdatum Kerkklanken. Kopij graag inleveren vóór 18:00 uur

Dinsdag 10 september: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 11 september: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Woensdag 11 september: Consistorievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur

Woensdag 11 september: GGG bij Marian Biesma. Aanvang 20:00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Ma 9 sept.: 19.00 uur – Startdienstvergadering in cbs ”De Ark”.

Startdienst nieuw schooljaar en -winterseizoen.

Zondag 22 september zal er om 9.30 uur een startdienst worden gehouden  in de Herv. Kerk te Oldemarkt.

De voorbereiding voor deze startdienst wordt gezamenlijk gedaan door een teamlid en kinderen van “De Ark” en gemeenteleden vanuit de Herv.Kerk en Prot. Gemeente Oldemarkt. Ds E.H.Jans is dit jaar onze  voorganger.

Het kinderkoor olv Deborah Hartveld en kinderen van cbs De Ark zullen meewerken aan de dienst.

Het thema van die zondag is: Yes I/we can. Er is kinderoppas aanwezig in de Ontmoeting.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris. Bij mooi weer buiten en anders in de Ontmoeting. U bent en jullie zijn hier allen van harte welkom!

Namens de startdienstcommissie, Hieke v.d.Valk.

Zoeklichtavonden in Steenwijk: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Op maandag 16 september gaat in Steenwijk een reeks studies van start vanuit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De studie wordt gegeven door Wim Zwitser van het Zoeklicht. De overige avonden zijn 30 september, 14 en 28 oktober. U bent van harte welkom in gebouw Bethel (Vrije Zendingsgemeente), Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur. Voor meer informatie: 0343 – 413 300