Kerkelijk Nieuws voor zondag 8 november 2020

Kerkdiensten zondag 8 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Online dienst m.m.v. muziekteam. NB: U kunt zich niet opgeven voor deze dienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Kerkdienst zondag 15 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E.H. Jans.

                   Ook tienerdienst. (aanmelden)

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Daniel Oord

Pastoraat

Laten we in ons gebed denken aan hen die ziek of alleen zijn, zorgen hebben of het gewoon nodig hebben.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Gemeenteavond

Op dinsdag 10 november is er een gemeenteavond in de kerk in Oldemarkt. Aanvang 20.00 uur. Onderwerpen zijn o.a. de uitbreiding van de begraafplaats in Paasloo en de verkiezingsprocedure van ambtsdragers. Meer informatie kunt u vinden in Kerkklanken. Opgave graag voor 8 november.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Vrijwilligers (lopers) Kerkbalans Ossenzijl gezocht!!

Door verhuizing van een vrijwilliger van Kerkbalans, zijn wij op zoek naar 1 of 2 nieuwe vrijwilligers die willen lopen voor Kerkbalans met ingang van 2021 in Ossenzijl. U kunt zich aanmelden via kerkrentmeesters@hgop.nl of bij een van de Kerkrentmeesters. Kunnen wij op u rekenen? Met vriendelijke groet namens de Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp.

Bedankt!

Lieve mensen. Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor alle belangstelling en meeleven, in de vorm van kaarten, bloemen en ook voor alle gebeden. Het heeft ons erg goed gedaan. Het is fijn, wanneer je in het ziekenhuis ligt en je weet dat er zoveel aan je wordt gedacht. Het gaat heel goed met mij. Cleem en ik zijn erg blij en dankbaar dat we samen weer verder mogen. Met een warme groet van ons beiden, Cleem en Sjoerdje Hoffmann.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 10 november: Gemeenteavond in de kerk. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 11 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 11 november: Gavencursus. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 10 november:           Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 12 november:      Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.         

Vrijdag 13 november:            Clubavond 12-14 jaar. Van 19.30-21.00 uur in de Ontmoeting.

Collecte Dorcas

De opbrengst van de collecte tijdens de gezamenlijke dienst op dankdag, bestemd voor Dorcas is € 184,30.