Kerkelijk Nieuws voor zondag 8 mei 2022

Kerkdienst zondag 8 mei 2022

Paasloo:      9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

Collectes: 1e  Project 10 27 noodhulp; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 15 mei 2022

Oldemarkt:      9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.                         

                        Gezinsdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Kindernevendienst: Geen KND i.v.m. gezinsdienst.

De Diaconiecollecte zondag 8 mei is bestemd voor Project 10 27.

Project 10:27 – De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.

Ruim 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela hebben hun toevlucht genomen tot buurland Colombia. Velen van hen leven daar in grote armoede en onder onveilige omstandigheden. De kerk wil deze kwetsbare mensen graag voorzien van voedsel, onderdak en praktische hulp. Antonio is één van de Venezolanen die, als gevolg van de instabiele politieke en economische situatie, samen met zijn vrouw Ana en zoon Matias zijn vaderland heeft moeten verlaten. Hij vertelt: “Wij zijn allebei goed opgeleid, maar konden door de dictatuur geen werk meer krijgen. Wij konden daardoor niet meer rondkomen en kregen bovendien geen toegang meer tot gezondheidszorg.

Op een gegeven moment moesten wij vluchten naar Colombia. Een goede baan vinden is daar onmogelijk voor ons en we kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. De situatie lijkt daardoor uitzichtloos. Maar we zijn erg dankbaar voor de hulp van de presbyteriaanse kerk. Zij geven ons boodschappen, maar zoeken ons ook op, omarmen ons en bidden voor ons. Als jong gezin leven wij nu in moeilijke omstandigheden. En we weten dat we niet de enige familie zijn in nood, er zijn er velen zoals wij. Maar we blijven volhouden en vertrouwen op onze God.”

De GZB wil de kerk in Colombia steunen in haar initiatieven om kwetsbare mensen als Antonio en zijn gezin te helpen. Er is hiervoor op korte termijn € 47.500 nodig. Voor 50 euro krijgt een gezin van 4 personen voor een week boodschappen. Voor 100 euro kan voor hen een maand huur worden betaald. Een goede deken om een vluchteling de koude nacht te kunnen laten doorkomen kost 20 euro.

Meer informatie kunt u vinden op: www.project1027.nl/noodhulp-venezolaanse-vluchtelingen/

Jubileum

Op donderdag 12 mei vieren de heer en mevrouw Wicherson uit Paasloo dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze dag en heel veel zegen op deze dag gewenst.

Pastoraat

Mevr. Bult-Gaal, Oldemarkt is weer thuisgekomen na de rugoperatie, die voorspoedig is verlopen, waar ze blij en dankbaar voor is. Ook wil ze iedereen bedanken, die met haar meeleeft  via kaartjes, telefoontjes, een bloemengroet en alle hulp die geboden wordt; het is werkelijk fantastisch!

De heer T. Thomas, Oldemarkt verblijft nog steeds voor revalidatie te Meppel; wellicht is een kaartje ter bemoediging wel  fijn voor hem! Zijn adres is: Isala Reestdal Revalidatie,  Kamer 1.17, Reggersweg 2-A, 7943 KC Meppel.

Bij Diny Blankvoort-Dolstra Oldemarkt is de ziekte van Kahler vastgesteld, zij zit in de medische molen, wat maanden in beslag zal gaan nemen. Veel sterkte en beterschap gewenst!

Wilt u de zieken -thuis- of in zorgcentra gedenken in uw gebeden?

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van zaterdag 7 mei t/m zondag 15 mei. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen.

SAVE THE DATE!!! /Zendingszondag 12 juni en BBQ

Op D.V. 12 juni is er in Oldemarkt een zendingszondagsdienst die om 11:00 uur begint (bij mooi weer doen we deze dienst buiten op het marktplein). Vóór de dienst, om 10:00 uur, is er gelegenheid om een bakje koffie of iets anders met elkaar te drinken.

Fam. Verweij zal tijdens de dienst het een en ander vertellen over hun zendingswerk in Portugal. De collecte tijdens de dienst, zal voor hen zijn. Laat u ook verrassen door de muzikale medewerking van het Oegandees-Nederlands gezin fam. Janssen uit Oldemarkt. Met grote regelmaat treden zij op, samen met Elly Zuiderveld.

Hun passie is om te evangeliseren door middel van hun muzikale talenten.

Na de kerkdienst gaan we gezellig met elkaar BBQ-en. Een leuke traditie is dit inmiddels geworden. Bij deze: u bent van harte uitgenodigd om GRATIS en ZONDER OPGAVE met elkaar te eten bij de Ontmoeting in Oldemarkt!! Aan de kinderen wordt natuurlijk ook gedacht. Verder: er staat een bakje voor een eventuele vrijwillige bijdrage.

Dus lieve broeders en zusters, NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA: 12 JUNI!!

Geslaagd!

Op 4 mei is Jesse Bootsma geslaagd voor zijn Mastertitel “Civil Engineering en Management” aan de Universiteit Twente. De volgende stap is promotieonderzoek en daarmee blijft Jesse de komende 4 jaar verbonden aan de Universiteit Twente. Van harte gefeliciteerd Jesse!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 9 mei: Moderamenvergadering. Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 10 mei: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 11 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 11 mei: Ministry cursus. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 9 mei:                     Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Donderdag 12 mei:                Gebedsavond voor Oekraïne in Katholieke kerk. Inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Inzameling voor vluchtelingen

Beste mensen, Al jaren zamelen wij kleding en speelgoed in voor vluchtelingen in Luttelgeest. Nu er zoveel vluchtelingen zijn die snakken naar een plekje waar ze aan een nieuwe toekomst kunnen beginnen, maar nu een beetje vastzitten terwijl ze hier al vele jaren zitten. Door de toeloop van vluchtelingen uit Oekraïne, die natuurlijk ook recht hebben op een plek. Onze vraag is: we komen nu goed speelgoed – zomerkleding –  schoenen voor alle leeftijden tekort. als u dat heeft kunt u dat brengen bij Gerda Koning Oosterschie 1 toevoeging 3, telefoon: 720461 of bij Janny Verbeek Broeksteeg 2 telefoon 452483 graag even van te voren bellen zodat u niet voor een dichte deur komt te staan.

Bericht Present Steenwijkerland

Jarige Job/Jet – tas

Als kind is er toch niks leukers dan uitkijken naar je verjaardag; de taart, cadeautjes, slingers? Maar niet voor ieder kind is dat mogelijk. Concreet denken wij dan aan de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne.  

Voor deze kinderen heeft Present de jarige Job/Jet tas ontwikkeld. Om deze kinderen toch de mogelijkheid te geven om hun verjaardag te kunnen vieren. Want uitkijken naar je verjaardag dat doet ieder kind. En ieder kind verdient een fijne verjaardag. Samen kunnen wij dit een beetje mogelijk maken.  

Als u/jij of wij een signaal krijgen t.a.v. een jarig Oekraïens kind in onze omgeving dan zullen wij hieraan meewerken. Dan kan er door u/jou een pakket op maat worden samengesteld waarmee deze zijn of haar verjaardag kan vieren. Denk aan een pakket met slingers, taartje en een cadeau. De kosten van dit pakket worden dan gedeclareerd bij de Diaconie.

Contactpersoon voor bovenstaande is vanuit de beide Diaconieën : Femmie Minnema, tel. 0561-451212