Kerkelijk Nieuws voor zondag 8 december 2019

Kerkdiensten zondag 8 december 2019 Tweede Advent

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans. Bevestiging nieuwe ambtsdragers. Koffiedrinken na afloop van de dienst

Collectes: 1e Roemenië broodproject, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: pastoraat

Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans

Beamer: Remco Trox

In deze dienst worden de volgende nieuwe kerkenraadsleden bevestigd: dhr. J. van der Veen als diaken, de heer H.J. Oosterveld en de heer H. Elgersma als kerkrentmeester en mevrouw M. de Graaf-de Vries als ouderling-scriba.

Oldemarkt:   19.00 uur dhr. S. Bakker Urk. Jeugddienst Thema: Wordt het een witte kerst dit jaar? M.m.v. Janneke Baarssen (zang) en Dirk Coenen (piano) uit Urk

Beamer: Remco Trox

Kerkdiensten zondag 15 december 2019 Derde Advent

Paasloo:   09:30 uur ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v.d. Weerd & Femke Pen

Adventsproject Volg de ster!

‘Volg de ster!’ Dat is het thema waarmee de zondagsschool dit jaar op weg gaat naar Kerst. Samen met de wijze mannen uit het Oosten gaan ze op zoek naar de pasgeboren koning. Iedere zondag staat daarbij één van de voorouders van Jezus centraal die Mattheüs aan het begin van zijn evangelie noemt.

Deze zondag staat Obed centraal. Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt hij van de buurvrouwen een zegen mee.

Collectebus zondagsschool

Tijdens de hele adventsperiode staat er achter in de kerk weer de collectebus van de zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ hoede.

KerstChallenge

Beste Tieners,

Hierbij dagen wij jullie uit voor een KerstChallenge op maandag 23 december! Ga jij de uitdaging aan?

We beginnen om 17:00 uur in de Ontmoeting. 

Je kunt je opgeven tot en met woensdag 18 december via de Whatsapp-groep of bij Gea en Alike persoonlijk. (alikekuit@hotmail.comgeertengeadeboer@ziggo.nl)

We willen afsluiten met een American party maaltijd. Als we allemaal wat meenemen dan hebben we zo een feestmaaltijd. In de WhatsApp en in de Ontmoeting komt een lijst met ideeën. Wil je even doorgeven wat je meeneemt op de lijst of in WhatsApp?

Groetjes Gea en Alike

Wijziging data GGG Ossenzijl

De eerstvolgende bijeenkomst van de GGG in Ossenzijl is op dinsdag 10 september i.p.v. 17 december. We ontmoeten elkaar om 20:00 uur bij mevrouw W. Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl.

Kerstrondje 21 december

Dit jaar doen we voor de 2e keer mee en hebben als thema: “ Het geheim van Kerst”.

We hebben weer allerlei ideeën bedacht om te laten zien wat Kerst echt betekent. Het grootste geschenk van God voor ieder mens, groot en klein. Vorig jaar was erg geslaagd en we hopen dat het dit jaar weer gaat lukken. Maar dat kunnen wij niet alleen! Wat hebben we nodig: Figuranten, opbouwers en afbrekers, mensen die willen helpen om buiten een boom op te zetten en cateringmedewerkers. Kerst: een geschenk uit de hemel. Helpen jullie mee om dat cadeau uit te delen aan de mensen om ons heen? Wij rekenen op u/jou!

Opgave: Grietje Visser 0561-451906, ds. Egbert Jans 0561- 750902, Janny Bouwer 0561- 452171

Agenda:

Maandag 9 december: Kopijdatum Kerkklanken. Kopij graag inleveren voor 18:00 uur

Maandag 9 december: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Maandag 9 december: GGG bij mevrouw Bult, de Molenkamp 10 Oldemarkt. Aanvang 9:30 uur

Dinsdag 10 december: GGG Ossenzijl bij mevrouw Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20:00 uur

Dinsdag 10 december: Vergadering kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur

Woensdag 11 december: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Koffieochtend met kerstviering

A.s. dinsdag 10 december is de koffieochtend de Protestantse kerk. Wij willen dan alvast het kerstfeest vieren. Na af loop willen we dit seizoen afsluiten met een broodmaaltijd. We beginnen om 10 uur en hopen op een mooie gezegende ochtend.

Vrijwilligers Koffieochtend

Catechisatie

Dinsdag 10 december   groep I. Aanvang 18:30 uur

                                      groep 16-17 jaar. Aanvang 19:15 uur

Donderdag 12 december          groep 13-15 jaar. Aanvang 19:00 uur

Bedankt!

Wij hebben met de kinderen genoten van een super leuk Sinterklaasfeest. En geweldig om te zien hoe blij alle kinderen met het extra cadeautje en de chocolade letter zijn. Super veel dank namens het team van De Wissel. 

Alle gezinnen krijgen nog een extra cadeautje voor mama of oma om zelf Sinterklaas te spelen. nl. mooie kettingen. De oudste kinderen van het gezin mogen dat aanbieden. 

Groet, Sandra 

Kledingverkoop vluchtelingen Luttelgeest

Er is dringend behoefte aan herenkleding en aan winterjassen, schoenen en handschoenen voor zowel mannen, vrouwen alskinderen. Ook ontvangen we graag maillots voor kinderen. Helpt u mee?

Kledingteam A.Z.C.

Kerstmaaltijd op 18 december bij de Rietstulp in Giethoorn
Op 18 december wordt weer een kerstmaaltijd georganiseerd. Deze is bedoeld voor minima en gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wordt georganiseerd door st. JY, st. Voedselbank Steenwijkerland en st. Diaconaal Platform Steenwijkerland. Via de diaconie kunt u een uitnodiging voor deze kerstmaaltijd ontvangen. Het is de bedoeling dat u zich daarna zelf aanmeldt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diaconie of bij Janien van der Linde 0527-745959 of kerst@stichtingjy.nl

Kerstgroetactie Friedensstimme

Vandaag (en eventueel een volgende zondag) bieden de diaconieën van de Hervormde en Protestantse Gemeente een evangelisatiepakket aan na de kerkdienst.  Stichting Friedensstimme staat dit jaar al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.

Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. Doet u ook weer mee met deze belangrijke bemoediging voor christenen in de voormalige Sovjet-Unie? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verzendmethode

·           schrijf in de linkerbovenhoek van het pakje in kleine letters uw adres;

·           op het pakje is een Douaneverklaring CN22 geplakt;

·           noteer bij Aantal en gespecificeerde inhoudsomschrijving: EVP 10 livres;

·           Gewicht: 340 gr. Waarde: 0;

·           bij (Totale) Waarde  0 en Totaal gewicht:  340 gr;

·           dan Datum invullen en uw Handtekening zetten;

·           de kosten zijn € 8,70 (6 postzegels Internationaal 1).

·            

Eventueel te gebruiken om op de achterzijde te zetten:

C Новым Годом!           Gelukkig Nieuwjaar!

Сердечный привет от   Hartelijke groet van

NB: Het kan zijn dat uw pakket retour komt. Dat komt wellicht omdat de geadresseerde wegens een reis niet in staat is zijn post op te halen. Brengt u het pakje dan weer terug naar iemand van de Diaconie, dan zorgen wij alsnog voor verzending.