Kerkelijk nieuws voor zondag 7 oktober 2018

Kerkdiensten zondag 7 oktober 2018 Israëlzondag

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.

Na afloop van de dienst is er koffie/thee in de Ontmoeting met een  presentatie van de vrouwenreis naar Israël van de  werkvakantie van Aron Bouwer in Israël.

Collectes: 1e Israël werkgroep; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Israël werkgroep.

Kinderoppas: Gea Raafs en Deborah Harteveld.

Beamer: Harman Tietema

Toelichting collectes:

De eerste collecte in de dienst is bestemd voor de kibboetsgemeenschap Rechalim, gelegen op 15 km afstand van Shilo, waar de tabernakel 400 jaar gestaan heeft. De bewoners kennen een goede samenwerking met de Arabische bevolking in de omgeving. Tegelijkertijd zijn zij helaas hun eigen veiligheid afhankelijk van o.a. camerabewaking omdat er concrete dreiging is van aanslagen – een aantal pogingen daartoe zijn in het recente verleden verijdeld. De opbrengst van de collecte van deze zondag is bedoeld voor die delen van de groeiende gemeenschap die onbewaakt zijn en welke zich – helaas – in een gevaarlijke situatie bevinden.

De uitgangscollecte is bestemd voor de gaarkeukens van Hineni in Jeruzalem:

Veel mensen denken dat Israël een heel rijk land is, maar ze vergeten dat er ook een heleboel arme mensen wonen. Het zijn vaak Joodse gezinnen die vanuit Ethiopië, India of Oekraïne naar Israël komen. Ze hebben vaak nog net genoeg geld om naar het Beloofde Land te komen, maar eenmaal daar verdienen ze niet genoeg om elke dag eten te kunnen kopen.

Voor deze mensen zijn er in Israël gaarkeukens. Eén van de gaarkeukens is die van Hineni in Jeruzalem. Bevolkingsgroepen waaronder de armoede extra hoog is: kinderen, ultraorthodoxe Joden, Arabieren en ouderen, met name overlevenden van de Holocaust

Israël 70 jaar! Een wonder

De Israëlwerkgroep heeft het verlangen om dit vandaag op Israëlzondag met jong en oud te vieren. Na de dienst is er koffie of thee drinken in de Ontmoeting. De bedoeling is om daarna gezamenlijk een maaltijd te houden op de manier van “pot luck”. Wij zullen zorgen voor soep en brood en de overige gasten willen we vragen om iets mee te nemen voor het eten. Dat is echt niet verplicht maar het zou wel heel verassend en leuk zijn. Te denken valt aan een salade, hartige taart een nagerecht of fruit  enz. alles is mogelijk. Op die manier ontstaat er een heel gevarieerd buffet. Iedereen is van Harte Welkom! Voor verdere vragen : Aly Peereboom ( 452180), Harm en Janny Thomas (451516) Janny Bouwer(452171).

 

Kerkdiensten zondag 14 oktober 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestigingsdienst.

Collectes: 1e PDC De Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Henny Oord en Caitlyn Tietema.

Beamer: Hans Bult

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E. H. Jans. Regenboogdienst

                       m.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e Compassion; uitgang: Onkosten.

Beamer: Hans Bult

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

14 okt      Miep Weemstra       0561-451898

21 okt      Arjen Jansons          0521-522090

28 okt      Fam. Van Eijck        0561-451343

Bevestigingsdienst op zondag 14 oktober

Volgende week worden 3 gemeenteleden bevestigd in het ambt van diaken. Dit zijn dhr. A. Harteveld en dhr. en mevr. Luth-de Vries. Wij vragen u de nieuwe ambtsdragers in uw gebeden op te dragen.

Oproep redactie Kerkklanken

Voor de redactie van Kerkklanken zoeken we per januari 2019 versterking. Samen met de redactie kom je een aantal keren per jaar bij elkaar. Ook zet je een paar keer per jaar Kerkklanken in elkaar. Moeilijk? Nee hoor, en natuurlijk helpen we je daarbij! Wil je meer weten of een keer aansluiten bij een redactievergadering? Mail dan naar kerkklanken@hgop.nlGrietje Bakker, Deborah Harteveld en Mirjam de Graaf.

Collectebonnen

U kunt tijdelijk collectebonnen krijgen bij Shelley Price. Graag even bellen wanneer u collectebonnen wilt komen halen. Haar adres: Burg. van Gerrevinklaan 8,  Oldemarkt.

Tel. 06-3134067 (doordeweeks alleen ‘s avonds).

Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

OPROEP! OPROEP!

Voor aankomende zomer (2019) wil ik even inventariseren of er nog jongeren zijn die interesse hebben om mee te gaan met World Servants. Ik ben afgelopen zomer in Guatemala geweest en heb zelf plannen om in 2019 opnieuw op project te gaan naar Zambia. Mochten er mee jongeren zijn die geïnteresseerd zijn, mee willen of meer willen weten over World Servants, dan kan je mailen naar: annemarijedb@hotmail.com of een berichtje sturen naar 0621106811. Op die manier kan er ook bekeken worden of er een actiegroep in Oldemarkt zal komen. Wil je reageren voor 15 oktober? Groetjes Anne-Marije de Boer

 

Agenda

Woensdag 10 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 11 oktober: Kinderkoor vanaf 4 jaar. Hoofdstraat 71. Van 15.45-16.30 uur