Kerkelijk Nieuws voor zondag 7 november 2021

erkdiensten zondag 7 november 2021

Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam.

                      Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Annie Prins.

Ossenzijl:     10.00 uur. Dhr. G. de Haan.

                     Dienst samen met VZG in Rehoboth.

Collectes:     Bestemd voor VZG

Kerkdienst woensdag 10 november 2021

Paasloo:    19.30 uur ds. E.H. Jans.

Dienst van genezing en bemoediging.

Kerkdienst zondag 14 november 2021, oecumenische dienst

Oldemarkt:    9.30 uur ds. Mw. H. Kramer-de Jong.

Collecte: Pater van Zon 

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Jubileum

Maandag 8 november vieren de heer en mevrouw Jonkers uit Oldemarkt, dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en Gods zegen toegewenst.

Op vrijdag 12 november vieren de heer en mevrouw van Vredendaal uit Paasloo, dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en nog veel gelukkige jaren met Gods zegen toegewenst.

Pastoraat

Mevrouw Loltje Braad – de Groot uit Ossenzijl is geopereerd aan een darmafsluiting. Alles is goed gegaan en inmiddels is zij weer thuis op haar eigen stekkie. Daar is ze erg blij mee, ze moet veel in beweging zijn in huis en dat doet ze dan ook zoveel mogelijk. Vanaf deze plek wensen we haar Gods genezende kracht toe en een spoedig herstel.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 8 november: Vergadering college van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 9 november: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 10 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 10 november: Ministry cursus in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 12 november: Praise café in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Donderdag 11 november:      16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Agenda:

Woensdag 10 november: Koffie drinken in het Achterhuus.           Aanvang 10.00 – 11.30 uur.

Maandag 15 november: Bijbellezing in de Landerijen.        Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 24 november: Kaarten maken in het Achterhuus. Aanvang 10.00 uur – 11.30 uur.

Maandag 13 december: Bijbellezing in de Landerijen.        Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 8 december: Koffie drinken in  het Achterhuus. Aanvang 10.00 uur – 11.30 uur.

Oecumenische dienst in Oldemarkt

Op zondag 14 november wordt ’s morgens om 9.30 uur in de Hervormde Kerk in Oldemarkt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden. Voorganger is Heidi Kramer. Deze keer is er geen koor omdat er te weinig tijd is geweest om te repeteren. Organist is Henk Braad. Thema voor deze dienst is: “Houd vol”. De collecte is bestemd voor pater André van Zon. Hij werkt in Mozambique bij de stichting Mutanyana Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat een druppel op een gloeiende plaat altijd de moeite waard is. De brief die wij ontvangen hebben wordt tijdens de viering voorgelezen. Oecumenische commissie Oldemarkt e.o.

Hulp gevraagd

We zijn op zoek naar vrijwilligers om de koffieochtend te kunnen organiseren. Het zou jammer zijn als dit moet stoppen. Weet u iemand of lijkt het uzelf mooi om te doen? Voor vragen of opgave kunt u mailen naar Wijmie Dekker: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com.