Kerkelijk Nieuws voor zondag 7 maart 2021

Kerkdienst zondag 7 maart 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst

                      Bevestiging nieuwe ambtsdragers. 

Collectes: 1e  Vrienden van de Hoop; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Beamer: Harman Tietema

Kerkdienst woensdag 10 maart 2021 Biddag

Oldemarkt:    19.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezamenlijk met PG.

Deze dienst wordt opgenomen in ons kerkgebouw en is daarom ook live te zien via YouTube en natuurlijk te beluisteren via Kerkdienst gemist.

Kerkdienst zondag 14 maart 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Beamer: Joël de Graaf

Collecte Diaconie 7 maart bestemd voor Vrienden van De Hoop
Elk mens is waardevol! De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed. De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat er een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven.
Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.
Kijk voor meer informatie de website: www.vriendenvandehoop.nl

Kerkdiensten alleen online

Tot nader bericht zijn alle kerkdiensten online te volgen. U kunt zich niet meer opgeven om de diensten bij te wonen.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden.

Zondagsschool

De kinderen verzamelen om 9.25 uur bij de Ontmoeting en beginnen eerst samen in de kerk met het 40-dagen-tijd project: Een spoor van liefde. Daar wordt het thema van die zondag geïntroduceerd, een Bijbelvers gelezen, een filmpje gekeken en wordt er naar een couplet geluisterd. Daarna wordt de kaars aangestoken en na het gebed zullen de kinderen dan weer naar de Ontmoeting gaan voor hun eigen samenkomst.

Tienerdienst

Dag allemaal! We willen vanaf zondag 7 maart a.s. weer tienerdienst gaan houden!!!! Dit zal, zoals eerder ook gebeurde, het hele uur (misschien iets korter) in  De Ontmoeting plaatsvinden. Wij hopen dat we jullie daar eindelijk weer mogen treffen om te zien hoe het met iedereen gaat en natuurlijk ook om samen na te denken over dat wat God ons wil zeggen. Ben je erbij?! Top!

Kom zondag rond 9.30 uur naar De Ontmoeting, desinfecteer in de hal je handen en kom dan direct met jas boven.

Daar kun je op 1,5 meter afstand een plaatsje zoeken in onze eigen ruimte. We hopen dat je erbij bent, tot dan! Alike en Gea.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Door alle maatregelen is het bezoekwerk niet altijd even gemakkelijk te doen zoals we graag zouden willen. We merken dat mensen de bezoekjes missen en dat er enige schroom is om te bellen. Maar u mag dat echt doen wanneer u graag bezoek wilt. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Uitnodiging voor ons “open huis”

Wij nodigen je uit tijdens ons open huis voor de verkoop van mooie producten uit Israël Zaterdag 13 maart a.s. van 10.00- 16.00 uur in gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9 te Oldemarkt.

Mocht dit vanwege de dan geldende maatregelen tegen het coronavirus niet doorgaan dan kunt u uw bestelling per telefoon of mail aan mij doorgeven. Ik breng het dan z.s.m. bij u thuis. Alvast een voorproefje om de producten te bekijken kunt u via : www.israelwinkel.nl

Israëlconsulente: Janny Bouwer-Muis voor vragen of uw bestelling: Tel. 0561-452171 of per mail fambouwer@ziggo.nl

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.
Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 10 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenten ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie. De Diaconie van HGOP zal de kaarten namens de gemeente schrijven en ook versturen. Dit vanwege de beperkingen rond corona. We hopen dat we volgend jaar dit weer op een meer betrokken manier kunnen doen. De Diaconie van de PG voert de Paasgroetenactie uit via ‘Alleen Samen’. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weten wij niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mogen wij ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Diaconie PG en Diaconie HGOP.