Kerkelijk Nieuws voor zondag 7 juni 2020

Kerkdienst zondag 7 juni 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te  vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Pastoraat (1)

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Pastoraat (2)

Afgelopen week heeft mevr. L. Jongschaap uit Oldemarkt, een knieoperatie ondergaan. Van harte beterschap gewenst!

Jubilea

Vanaf nu worden huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 55, 60 en 60+ jaar vermeld op het zondagsnieuws.

Bedankt!

Hierbij willen wij iedereen bedanken, die hebben bijgedragen aan de  bijzonder fijne dag, die we naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk mochten vieren op 21 mei j.l. De vele reacties in welke vorm dan ook hebben ons zeer verheugd. Fijn om te weten en te merken dat er zo veel mensen in deze vreemde corona-tijd om ons heen stonden. En wij danken de Heer die ons, zolang voor elkaar heeft gespaard, zodat we dit mochten beleven. Groet Henk en Janneke Oosterveld, Paasloo

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij nu al zeker tot eind juni a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Collectes zondag 7 juni: Zendingszondag

Collecte voor ZWO en  Collecte Kerkrentmeesters en voor instandhouding gebouwen.

Zendingsbusje

Het zendingsbusje van Joël de Graaf is geleegd en er zat een mooi bedrag in van 100 euro. Alle gevers en geefsters hartelijk dank! Ook Joël hartelijk bedankt voor al die jaren dat jij voor Compassion hebt gecollecteerd. Jij gaat na de vakantie naar de middelbare school! Heel veel succes. Je broertje Boaz gaat jouw adressen nu overnemen.

Agenda

Dinsdag 9 juni: Consistorievergadering in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp:

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diaconie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Hulp in de tuin gezocht!

Een gemeentelid uit Oldemarkt heeft even hulp in de tuin nodig. Het gaat om een heester die onder de dakpannen is gegroeid waardoor de dakpannen scheef gaan liggen. Ook is er een nest onder de dakpannen ontstaan. Wie o wie kan de helpende hand bieden? Het gaat om het verwijderen van het nest, dakpannen goed leggen en de heester snoeien. Een berichtje kan naar: Janine Damhuis (06 27443734) en ons gemeentelid kan weer genieten van een nette heester!

Geslaagd

In dit bijzondere examenjaar hebben de volgende jongeren hun diploma voor de middelbare school behaald: Kimm Bakker, Jolijn en Rosemarije Boogaard, Bram Beugelink, Lotte Dekker, Jonathan Jans, Noa Farnholt, Sander Mintjes, Veerle Pen en Daphne de Vent. Hartelijke gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fijne vakantie en succes met alle voorbereidingen op jullie vervolgstappen.

Voor de studenten die nog moeten blokken voor de laatste tentamens/examens, zet hem op!

World Servants

Taarten actie

Cake                           € 7,50

Brownie                      € 7,50

Advocaattaart            € 12,50

Kwarktaart                 € 12,50

Monchoutaart             € 12,50

Ook kunt u eigen gebakken taarten bestellen. U mag de bestelling mailen naar: rjans12@gmail.com of alikekuit@hotmail.com. Ook kunt u de bestelling appen of bellen naar 06-30570191. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen over waar, wanneer en hoe laat u de bestelling wilt hebben. Wij willen de bestelling graag minimaal 2 dagen van tevoren ontvangen.

Lege flessen actie

Ook is het mogelijk om lege flessen bij ons af te geven. Dit levert voor ons ook geld op. De lege flessen kunt u afgeven bij de pastorie van de Hervormde kerk te Oldemarkt. Wij zijn natuurlijk ook altijd bereid om deze bij u thuis op te halen. Stuur ons een e-mail en wij maken een afspraak om deze te komen halen. Alvast vriendelijk bedankt!

Rosalie Jans & Alike Kuit